Potrebujete poradiť ?
Návrh, pomoc, či konzultácia celkom zadarmo
poradenstvo@isover.sk
0800 139 139
Menu
Prihlásenie užívateľa
Meno užívateľa:(*)
Heslo užívateľa:
Email užívateľa:


( prihlasovanie na centrálny server zatiaľ neaktívne - PRIPRAVUJEME )

Úvod

prehľad prezentácie

začínajúci pôvodnými plánmi,

pokračujúci pohľadom na realizáčný stav

končiaci návrhmi pre pokračovanie
 • FRAGMENT
 • TEMO
 • PEHA
 • PEHAVAR
 • ECERT
 • KOMFORT
 • ROZPOCET
 • KORD

FRAGMENT

Primárna aplikácia pre výpočet U a R hodnôt materiálov poskladných do vrstiev konštrukcie.
K dispozícii je veľa druhov materiálov, či už štandartných z noriem, ako aj starostivo na správne parametre ošetrovaných materiálov z ponuky známych firiem.

homogénne konštrukcie

FRAGMENT pokračovanie

Aplikácia rieši kondenzáciu vo vnútri konštrukcie Glasserovou metódou.
Ročné množstvo kondenzácie je vypočítavané

 • bilančnou metódou
 • mesačnou metódou

Umožnený je aj zjednodušený výpočet nehomogénnej, napr. rámovej konštrukcie

Kondenzácia

nehomogénne konštrukcie

TEMO pripravujeme

Pre bližší výskum fragmentu konštrukcie z hľadiska tepelných mostov pripravujeme aplikáciu so simuláciou tepelných tokov.
Výstupom by mali byť lineárne stratové súčinitele.
Rovnako by mala dať náhľad na vplyvy spájania, či vnárania prvkov konštrukcií.
tepelné mosty

lineárny stratový súčiniteľ

korigované U, R

PEHA

Projektové hodnotenie posudzuje budovu vytvorenú poskladaním panelov z fragmentov konštrukcie.
Požiadavky na konštrukcie obalového plášťa

Zaradenie do tried energetickej hospodárnosti

PEHApripravujeme

Toky energie

Zariadenia pre pokrytie energetických potrieb budovy znázornené Sankey diagramom

PEHACenotvorba

Približná ročná cenová kalkulácia na pokrytie energetických potrieb budovy

PEHAVAR


Porovnanie PEHA projektov

 • pred rekonštrukciou
 • po rekonštrukcii


alebo

 • varianta 1 klasická
 • varianta 2 pasívna
 • varianta 3 zero energy


podľa volieb užívateľa

KOMFORT pripravujeme

Postavením budovy v 3D grafike plánujeme spustiť analytické funkcie preskúmania budovy z hľadiska komfortného užívania

ECERT pripravujeme

Pre potreby tlače pripravujeme vyhláškami stanovené tabuľkové formuláre a grafické certifikačné štítky
Certifikačný štítok

ROZPOCET pripravujeme

Iste by bolo zaujímavé mať k dispozícii nástroj, ktorý spočíta potrebné množstvá jednotlivých materiálov kusovo správne podľa dodávateľských množstevných jednotiek

...
Rozpočet a kusovník

KORD práve spustené

Pomocná aplikácia pre rýchle odhady úspor primárnej enrgie pre rôzne typy rodinných domov

...
KOMPLEXNÁ OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

Záver

záverečné slovo a

poďakovanie za príležitosť predviesť, nad čím pracujeme

Tvorivý tým:

Technická univerzita vo Zvolene

Prof. Ing. Jozef Štefko, CSc

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. Vladimír Balent

Informačný systém pre monitorovanie energie

Ing. Marián Bačo

Vývoj elektroniky pre integrované riešenia

Ing. Ján Supuka