../js/Fragment_forms.png;../js/Fragment_kalkul_kond.png;../db/fragments_db.png;../js/constructions_view.png
Potrebujete poradiť ?
Návrh, pomoc, či konzultácia celkom zadarmo
poradenstvo@isover.sk
0800 139 139
Merná potreba
primárnej energie
[kWh/m2]
PRED: PO obnove:

ISOVER Komplexná obnova rodinných domov 1.0 FAQ

Menu

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

Načítanie výpočtu
formuláre pripravené pre nové zadávanie
Budova, tvar, plocha, objem

DOM súčasný stav

Vyberte súčasný typ domu
frag PDF
Počet podlaží: Plocha podlazia (strechy, podlahy):
Celková podlahová plocha [m2] 100 % [m2]


A1. Zateplenie obvodového plášťa

Mám už nový stav


Nechať starý stav

STENA súčasný stav

Vyberte súčasný typ obvodovej steny

Vyberte hrúbku steny

Vyberte hrúbku súčasného zateplenia

Druh izolácie: frag PDF

STENA stav po obnove

Typ obvodovej steny po obnove (zmena sa nepredpokladá)

Vyberte hrúbku steny po obnove

Vyberte hrúbku zateplenia po obnove

Druh izolácie: frag PDF
Celková plocha stien (aj s otvormi)[m2]: 100 % [m2]
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
tepelné mosty +220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
tepelné mosty +220 +324.4 + 15%


A2. Zateplenie strešného plášťa

Mám už nový stav


Nechať starý stav

STRECHA súčasný stav

Vyberte súčasný typ strechy

Vyberte hrúbku izolácie v streche

Druh izolácie: frag PDF

STRECHA stav po obnove

Typ strechy po obnove (zmena sa nepredpokladá)

Vyberte hrúbku izolácie v streche

Druh izolácie: frag PDF
Celková plocha strechy [m2]: 100 % [m2] TENTO DOM NEMÁ STRECHU NAD VYKUROVANÝM PRIESTOROM = AK JE TO VÁŠ PRÍPAD NEVYPLŇUJTE
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%


A3. Výmena otvorových konštrukcií

Mám už nový stav


Nechať starý stav

OTVORY súčasný stav

Vyberte typ okien

Orientácia presklených otvorov:
25 0
0 25
25 0
0 25
0 25

Typ zasklenia: frag PDF

OTVORY stav po obnove

Vyberte typ okien

Orientácia presklených otvorov:
25 0
0 25
25 0
0 25
0 25

Typ zasklenia: frag PDF
Celková plocha otvorov [m2]: 100 % [m2]
0 %
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
solárne a vnútorné zisky +220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
solárne a vnútorné zisky +220 +324.4 + 15%


A4. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

Mám už nový stav


Nechať starý stav

NEVYKUROVANÝ PODKROVIE súčasný stav

Vyberte súčasný typ podkrovia

Vyberte hrúbku izolácie v strope pod nevykurovaným podkrovím

Druh izolácie: frag PDF

NEVYKUROVANÝ PODKROVIE stav po obnove

Typ podkrovia po obnove (zmena sa nepredpokladá)

Vyberte hrúbku izolácie v strope pod nevykurovaným podkrovím

Druh izolácie: frag PDF
Celková plocha podkrovia [m2]: 100 % [m2] TENTO DOM NEMÁ NEVYKUROVANÉ PODKROVIE = AK JE TO VÁŠ PRÍPAD NEVYPLŇUJTE
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%


A5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

Mám už nový stav


Nechať starý stav

NEVYKUROVANÝ SUTERÉN súčasný stav

Vyberte súčasný typ stropu suterénu

Vyberte hrúbku izolácie v podlahe nad nevykurovaným suterénom

Druh izolácie: frag PDF

NEVYKUROVANÝ SUTERÉN stav po obnove

Typ stropu suterénu po obnove (zmena sa nepredpokladá)

Vyberte hrúbku izolácie v podlahe nad nevykurovaným suterénom

Druh izolácie: frag PDF
Celková plocha suterénu [m2]: 100 % [m2] TENTO DOM NEMÁ NEVYKUROVANÝ SUTERÉN = AK JE TO VÁŠ PRÍPAD NEVYPLŇUJTE
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%


A6. Zateplenie podlahy na teréne

Mám už nový stav


Nechať starý stav

PODLAHA NAD ZEMINOU súčasný stav

Vyberte súčasný typ podlahy

Vyberte hrúbku izolácie v podlahe nad zeminou

Druh izolácie: frag PDF

PODLAHA NAD ZEMINOU stav po obnove

Typ podlahy po obnove (zmena sa nepredpokladá)

Vyberte hrúbku izolácie v podlahe nad zeminou

Druh izolácie: frag PDF
Celková plocha podlahy na teréne [m2]: 100 % [m2] TENTO DOM NEMÁ PODLAHU NA TERÉNE = AK JE TO VÁŠ PRÍPAD NEVYPLŇUJTE
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%
Vplyv %
+56%
kWhPE.kWhPodiel %
+220 +324.4 + 15%


B. Inštalácie zdrojov energie

ZDROJE ENERGIE súčasný stav

Vyberte primárny zdroj kúrenia

Vyberte sekundárny zdroj kúrenia (30%)

Vyberte hlavný spôsob prípravy teplej vody

Vyberte doplnkový spôsob prípravy teplej vody (40%)

ZDROJE ENERGIE stav po obnove

Vyberte hlavný zdroj kúrenia

Vyberte doplnkový zdroj kúrenia (30%)

Vyberte hlavný spôsob prípravy teplej vody

Vyberte doplnkový spôsob prípravy teplej vody (40%)

kWhDist.kWhPE.kWh
+220 + 15% +324.4
Vplyv %
+56%
kWhDist.kWhPE.kWh
+220 + 15% + 15%

Vyhodnotenie zmien

Odhad dosiahnuteľnosti dotácie pre Komplexnú Obnovu Rodinných Domov

Sekcia |_kWh PRED_|_kWh PO__ |_PE.kWh PRED|_PE.kWh PO__ |_PE.kWh Úspora|_Vplyv %_|__OV €__|
A1. Zateplenie obvodového plášťa +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
A2. Zateplenie strešného plášťa +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
A3. Výmena otvorových konštrukcií +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
A4. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
A5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
A6. Zateplenie podlahy na teréne +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0

Sekcie A - povinné - SUMÁR +220 +324.4 +220 ---

B. Inštalácie zdrojov energie +220 +324.4 +220 +324.4 + 15% +220 0
Podľa pravidiel získania štátnej dotácie obnovdom.sk a na základe Vašich nastavení v tejto aplikácii
Nespĺňate požiadavky na získanie dotácie z hľadiska úspory primárnej energie.
Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 25 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
Pre bližšie informácie a korekcie nastavení, kontaktujte nás v nasledovnom kontaktnom formulári

Tento výpočet má len informačný charakter, nenahrádza energetický certifikát, ani projektové hodnotenie. Pokiaľ máte záujem uložiť si svoj návrh, prosím vyplňte všetky prázdne polia nižšie. Ak chcete vaše riešenie overiť, zaškrtnite políčko záujem o konzultáciu, budeme vás kontaktovať. Klikom na tlačidlo odoslať príde tento výpočet na vami zadanú emailovú adresu zadávateľa.

Meno zadávateľa Email zadávateľa Telefón zadávateľa
Meno investora Email investora Telefón investora
Miesto stavby
Záujem o konzultáciu Súhlas s GDPR

CLICK CLICK
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.